Пресконференция в Мартиника - 29 ноември 2013

По време на пресконференцията беше направен преглед на проведеното обучение на тема "Изкуството да бъдеш педагог-коуч" и ефектът му върху образованието. В събитието взеха участие повече от 50 журналисти, учители, ученици и представители на бизнеса. Участниците споделиха, че проектът CoMeIn е преминал с огромен успех. .

http://www.contact-entreprises.com/la-martinique-experimente-un-outil-efficace-contre-le-decrochage-scolaire/

начало

CoMeIn конференция в Лодз

На 5 ноември 2013 Университетът по социални науки на Лодз беше домакин на конференция на тема "Коучинг в средните училища", която имаше за цел да бъдат представени и обобщени дейностите по проекта CoMeIn: Коучинг методология за учители в средните училища.

На събитието присъстваха 30 учители, директори на училища, коучинг експерти, обучители и други представители от сферата на образованието и обучението. В програмата на конференцията беше включено представяне на коучинга като метод на обучение, както и представяне на училищната коучинг методология, разработена в рамките на проекта. Участниците в проекта имаха възможността да споделят опита си пред публиката.

Срещата приключи с въпроси и отговори и дискусия за бъдещите възможности за използване на коучинг метода в училищата.

CoMeIn
CoMeIn

начало

Проектът и резултатите от него бяха представени по време на среща на екипа на Националната школа по мениджмънт с учители по икономика и предприемачество от Белгия и представители на Фламандското министерство на образованието и обучението, Фландрия - Белгия. Събитието се осъществи в София на 18.11.2013 г. в рамките на проект за мобилност по програма Леонардо да Винчи "SSEE – Нови начини за стимулиране на предприемачеството в образованието" (2012-LDV-VETPRO-303). Участниците в срещата бяха запознати с методологията и продуктите по проект CoMeIn, обсъдиха възможностите за тяхното използване и идеи за бъдещо сътрудничество.

CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn

начало

Над 80 представители на средни училища и университети от региона на гр. Коня, Турция взеха участие в Националната дисеминационна конференция по проект CoMeIn - Коучинг методология за учителите в средните училища. Събитието беше организирано на 30 октомври в хотел Дедеман, Коня от Директората по образование на провинция Коня, партньор по проекта. По време на конференцията г-жа Юлияна Добрева - обучител на групата от Турция, и г-н S. Ali Buyuk - заместник директор на Директората по образование на провинция Коня връчиха официално сертификатити на успешно преминалите коучинг обучение учители.

CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn

начало

Още една успешна инфо-среща по проект CoMeIn

Проектът "CoMeIn - Коучинг методология за учители в средните училища" беше представен в Словения по време на поредната информационна среща. Събитието се осъществи на 16.10.2013 с учители от средни училища от цяла Словения, участници в проект Learning enterprises. Те бяха запознати с проекта, резултатите от него и разработената методология, както и с методите и подходите на работа и възможностите за използването им в ежедневната преподавателска работа.

CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn

начало

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ В БЪЛГАРИЯ

На 4 октомври 2013 г. в София беше проведена заключителна дисеминационна конференция по проект CoMeIn. В събитието взеха участие над 50 учители, ученици, директори на средни училища, представители на Министерство на образованието, на неправителствени организации и други институции.

По време на конференцията бяха представени извършените дейности в рамките на проекта и готовите обучителни продукти - наръчници, ръководства и инструменти. Част от преминалите обучение учители и коучираните ученици споделиха своите впечатления от участието с в проекта.

Всички участници бяха единодушни, че разработената методология e изключително полезна за системата на образованието, което страда от сериозни проблеми, свързани с ранното отпадане на ученици от училище. В последвалата дискусия бяха обсъдени възможности за бъдещо активно разпространение и използване на резултатите от проекта.

CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn

начало

На 26 септември 2013 г. в Целйе, Словения беше организирана поредната информационна среща по проекта. Събитието беше насочено към заинтересовани лица от сферата на образованието и коучинга. По време на срещата бяха представени проектните дейности и резултати и се дискутираха възможностите за бъдещо използване на разработената коучинг методология.

CoMeIn
CoMeIn

начало

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ COMEIN (Коучинг методология за учители в средните училища)

На 3 септември в Целйе, Словения беше организирана заключителна дисеминационна конференция по проект COMEIN - Коучинг методология за учители в средните училища.

В събитието взеха участие близо 120 ученици, студенти, журналисти, учители и университетски преподаватели, представители на администрацията.

Па време на конференцията бяха представени целите и резултатите на проекта - обученията, коучинг сесиите, изследването, дисеминационните дейности и публикуваните обучителни материали. Бяха обсъдени също и плановете за бъдещо използване на разработената методология и другите проектни резултати. Представени бяха и резултатите от обратните връзки от учителите и учениците.

В края на конференцията участниците имаха възможност да споделят своите впечатления от проектните резултати, като по време на дискусиите бяха генерирани идеи за бъдещи дейности.

CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn

начало

Поредното представяне на проект CoMeIn беше организирано в UPI (Ljudska univerza) Žalec, Словения - публична институция за обучение на възрастни, занимаваща се с реинтеграция на отпадналите от училище в образователната система. По време на информационната среща, проведена на 18 юни 2013 г. беше представен проекта и неговите резултати и бяха дискутирани възможностите за бъдещо използване на разработената коучинг методология.

CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn

начало

На 12 юни 2013 г. ключовият експерт по проекта Юлияна Добрева участва в организирана от Дружество "Знание" София заключителна конференция в рамките на проект "Знаещият семеен бизнес", реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. На събитието присъстваха 64 бенефициенти по проекта, както и експерти от партньорите от България и Малта.

Г-жа Добрева сподели с участниците ползите от използване на коучинг подхода за развитието на младите хора и им раздаде флайери с допълнителна информация и данни за контакт.

начало

На 9 юни 2013 в 134 СОУ - София беше проведена заключителната работна среща за сертификация на учителите, преминали обучение в Изкуството да бъдеш педагог- коуч. Модератори на срещата бяха обучителите Росица Велева и Юлияна Добрева. Участниците споделиха положителна обратна връзка за резултатите от коучинг сесиите с учениците. В проведената дискусия бяха генерирани ценни идеи относно възможностите за разширяване на процеса чрез информационни събития сред учители, ученици и родители.

CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn

начало

В конферентната зала на Гимназия Meram Anadolu в района Мерам на град Коня беше проведена поредната информационна среща по проект CoMeIn с участието на учители, ученици и родители от гимназията. В събитието участваха учители от коучинг обученията, а водещ от страна на екипа на проекта беше Еюп Акинчи, подпомаган по време на презентациите от Резат Четин и Сюлейман Умар. Срещата беше изключително полезна за участниците, които бяха запознати в детайли с методологията и които впоследствие проявиха голям интерес към дейностите, осъществявани по проекта CoMeIn.

CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn

начало

На 23 и 24 април 2013 г. в Университета за социални науки в гр. Лодз, Полша се проведе заключителната работна среща с учителите, участващи в проекта. Целта на срещата беше споделяне и оценка на опита от 6 месечното пилотно тестване на методологията за коучинг на учениците и сертифициране на учителите, преминали обучение в рамките на проекта.

В работната среща участваха ключовите експерти и обучители Росица Велева от страна на френския партньор RVB Consulting и Юлияна Добрева от Националната школа по мениджмънт.

Учителите представиха документите, свързани с коректното водене на коучинг процеса и формулярите за обратна връзка. Те попълниха и теста за оценка на техните знания за коучинг с учениците.

Особено внимание по време на срещата беше отделено на дискусиите относно популяризирането на подхода и продуктите от проекта сред потенциално заинтересованите страни, както и възможностите за бъдещето им използване в педагогическата пактика.

начало

Проектът CoMeIn беше представен в гр. Силистра по време на Втория Национален форум "Гражданското образование 2013 – Мисията е възможна!", организиран от Регионалния инспекторат по образованието – Силистра и Министерство на образованието, младежта и науката в периода 12-13 април 2013 г.

В събитието взеха участие над 150 представители от 42 населени места на 19 области на България: 129 учители и директори на училища, 15 ученици, експерти от неправителствени организации, университети и други. По време на събитието бяха представени 94 доклада от 144 автора в 9 тематични области.

Презентацията на проекта CoMeIn беше представена в секцията "Създаване на учебни ресурси и приложение на методи за извънкласни дейности". Участниците проявиха голям интерес и повече от 50 от тях присъстваха на презентацията. Бяха зададени въпроси за коучинг подхода и за възможностите за обучение на учители по методологията в рамките на Националните програми за обучение на учители.

Доклад на тема "Гражданското образование на младите хора като функция на подготовката на учителите" предстои да бъде публикуван в сборник от доклади.

Още в самото начало на събитието на участниците бяха раздадени листовки, представящи проекта CoMeIn.

Участието в този Национален форум беше отлична възможност по отношение информирането на потенциалните бенефициенти и други заинтересовани лица за нашия опит и резултати чрез директен контакт с тях, за установяване на нови контакти, както и опознаване на нуждите от обучение на учителите и учениците.

CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn

начало

Приключи успешно работната среща по проект CoMeIn за сертификация на учителите в Словения

В периода 5 – 6 април 2013 в Младежкия център на Целе, Словения беше проведена работна среща за сертификация на словенските учители по проекта. Водещ на срещата беше експертът от НШМ (България) Юлияна Добрева. Учителите, които участваха в събитието споделиха опита си от проведените коучинг сесии с учениците и обсъдиха нови възможности за по-нататъшното използване на разработената коучинг методология.

CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn

начало

Информационна срещи в Мартиника на 13 март 2013

На 13 март 2013 в Мартиника беше проведена среща, по време на която преминалите обучение учители представиха пред ръководители в сферата на образованието прилагането на коучинг методологията и разработените инструменти при работата с учениците и ползите от тях за младежите. Учителите споделиха, че по време на работата с учениците са наблегнали на развитието на комуникативните умения, целеполагането, даването и приемането на обратна връзка, умението да откриваш свои собствени решения за решаване на проблеми и т.н.

начало

Поредна информационна среща по проект CoMeIn с директори на средни училища

Проведено е още едно представяне на проект CoMeIn пред група директори на средни училища. Презентацията е организирана от младежкия център на Целе на 25.02.2013. Директорите бяха запознати с напредъка по проекта, текущите дейности и въздействието на резултатите от проекта върху учебно-възпитателния процес.

начало

Международна работна среща във Форт де Франс, Мартиника, 23-25 Януари 2013

В периода 23-25 януари 2013 във Форт де Франс беше проведена международна работна среща на партньорите по проект CoMeIn от Турция, Словения, България и Франция. Тридневната среща стартира с коучинг сесии с учители в присъствието на местни журналисти. По време на събитието учителите от Мартиника и гостите от чужбина имаха възможността да споделят опита си и резултатите от проекта.

CoMeIn
CoMeIn

начало

Обучение на учители в Мартиника - Модули 1-3

Първите два модула от обучението на учители в Мартиника бяха с продължителност по 3 дни. Водещи на обучението бяха Росица Велева от RVB Consulting и Патрик Бърнет от NEXT STEP Consulting. Участниците участваха активно в процеса на обучение и бяха силно мотивирани да усвоят коучинг методологията. Групата беше разделена по двойки, така че всеки да може да се упражнява с партньора си като коуч и коучиран във времето между обучителните модули. Упражненията бяха насочени към оптималното използване на основните коучинг инструменти:

 • внимателно слушане;
 • задаване на отворени въпрос;
 • провеждане на разговор /интервю/, насочен към намиране на решение на даден проблем.

След третия модул на обучение, проведен през януари 2013, водещият обучението Патрик Бърнет проведе индивидуални коучинг сесии с всеки участник.

CoMeIn
CoMeIn

начало

7-8-9 декември 2012 - Партньорска среща по проект CoMeIn

В периода 7-9 декември 2012 година Националният директорат по образованието на Провинция Коня, в качеството си на партньор по проект CoMeIn беше домакин на втората партньорска среща по проекта. Събитието се проведе в хотел Коня Дедеман с участието на представители на партньорските организации от Полша, Словения, България, Франция и Мартиника. Тридневната среща стартира с пресконференция, на която присъстваха голям брой представители на регионални медии.

http://konya.meb.gov.tr/www/multilateral-comenius-projeler/icerik/128

http://www.merhabahaber.com/egitim-koclarinin-egitimi-devam-ediyor-86817h.htm

CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn

начало

Обучение на учители - 6-7 Декември 2012

На 6 и 7 декември 2012 в хотел Коня Дедеман се проведе четвъртото обучение на учители от Турция по проект CoMeIn с водещ Юлияна Добрева от България. В обучението, организирано от Националния директорат по образованието на Провинция Коня взеха участие 23 учители.

http://www.konyapostasi.com.tr/tr/index.php?sayfa=2&refNo=22480

CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn

начало

"Изкуството да бъдеш педагог – коуч"

През октомври 2012 в Академията по мениджмънт, Лодз приключи поредицата от обучения на учители от Полша по темата "Изкуството да бъдеш педагог – коуч".

В обучението взеха участие учители от Лодз и региона, които проявиха желание да прилагат коучинг елементите в своята работа с цел да използват нови умения и подходи, да бъдат по успешни като педагози и да постигнат по-добри резултати в работата със своите ученици. Основен водещ на обучението беше Росица Велева – Биалек - експерт в областта на коучинга от RVB Consulting, Франция.

По време на петте обучителни сесии 14-те учители имаха възможност да се научат:

 • как да постигат поставените цели;
 • да подбират правилните методи и действия за ефективно разрешаване на проблеми;
 • да изграждат добри взаимоотношения с другите;
 • да общуват ефективно;
 • как да контролират и разрешават конфликтни ситуации;
 • да се справят с промените в професионалния и личен живот;
 • да правят добро първо впечатление за постигане на добри взаимоотношения;
 • как да преодоляват личните си слабости и комплекси;
 • да разработват ефективни стратегии;
 • да повишават самочувствието и вярата в собствените способности.

Обученията предхождат предстоящите пилотни коучинг сесии с ученици, които всеки учител ще проведе в своето училище. Към настоящия момент педагогически съветници, съвместно с обучените учители-коучове работят с определени деца, използвайки усвоените умения и инструменти по време на 6-месечното обучение.

Надяваме се, че пилотните сесии ще преминат с успех. Информация за резултатите ще бъде на разположение на нашата уеб страница.

начало

На 19 октомври MCC организира информационна среща във Факултета по търговия и икономика в Целе, Словения. Участниците в срещата бяха информирани за целите на проекта, и по-специално за въздействието на проектните дейности върху образователната система в Словения, върху мотивацията на учениците за учене и намаляването на отпадащите от средното училище млади хора в Словения.

CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn

начало

В периода 22-24 септември 2012 г. в Целе, Словения се проведе третото обучение на учители по проекта. Непосредствено след това, от 24 до 26 септември беше организирана международна работна среща, по време на която участниците в обучението обсъдиха предстоящите пилотни обучения на ученици за прилагане на коучинг методологията в училищата и дискутираха въпроси, свързани с обучението с представители на партньорите по проекта от Франция, Полша, Турция и България. Учителите споделиха, че благодарение на водещите Юлияна Добрева от НШМ, Розалина Генева от Д"Д Груп и Росица Велева RVB Consulting се чувстват силно мотивирани да използват знанията, придобити по време на обученията. Очакваме с нетърпение обратната връзка и резултатите от предстоящите дейности, които ще бъдат представени и дискутирани по време на работна среща през април 2013 г.

CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn

начало

В периода 4-5 юни 2012 в гр. Коня, Турция се проведе второто обучение на учители по проекта CoMeIn с водещ Юлияна Добрева от НШМ. 20-те учители участваха активно в двудневното обучение и изразиха отличните си впечатления от съдържанието и методите на работа. Всички споделиха, че очакват с нетърпение следващия модул. Междувременно следва да подготвят възложените им за домашно задачи.

CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn

начало

През април, май и юни тази година бяха проведени първите 3 модула на обучението "Изкуството да бъдеш Учител - Коуч" в Лодз. То беше организирано от полския партньор на проекта "Społeczna Akademia Nauk" и водено на полски език от Росица Велева-Биалек RVB Consulting от Франция. Първите два модула бяха двудневни, а третият - тридневен.

Участниците споделиха, че методологията е изключително полезна за тях и ще има реална добавена стойност за учениците, ще допринесе за съвместно повишаване на мотивацията, за ориентиране към конкретни цели и резултати, за създаване на работна атмосфера изпълнена с взаимно уважение и доверие. Учителите споделиха, че благодарение на това обучение са развили конкретни умения като - ефикасна комуникация, целеполагане, даване и получаване на обратна връзка, задаване на въпроси, които допринасят Коучираният да бъде по-мотивиран и по-отговорен.

Групата беше разделена на двойки с цел между модулите всеки активно да тренира като Коуч и Коучиран. Освен това след всеки модул бе задавана домашна работа, която развива и затвърждава усвоените знания и умения.

През юни участниците бяха разделени на две групи, които в продължение на 30 минути създадоха креативни мисловни карти свързани с информацията, организацията и провеждането на коучинг на ученици в Полша, след което всяка група представи своята карта. Това упражнение обогати процеса, генерира нови идеи и допълнително мотивира участниците за бъдещата им работа с децата.Росица Велева-Биалек проведе и няколко индивидуални коучинг сесии по желание на участниците непосредствено преди третия модул. Бяха проведени две фасилитации, с цел подобряване на презентационните умения на учителите и включването на процеса коучинг по време на публична изява.

Обратната връзка на участниците е изключително позитивна подчертаваща интерактивната форма на обучение, неговото конкретно приложение и в професионалния, и в личния живот, уменията и опита на водещия за транфер на знанията и създаване на подходяща атмосфера-от една страна респект и уважение към всеки, от друга - конфронтация със зоните на комфорт и дискомфорт на всеки. Като единствена насока за подобрение на обучението е посочена препоръката за повече модули.

CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn

начало

През месец май тази година успешно започна обучението "Изкуството да бъдеш Учител - Коуч" в София. Групата се състои от учители от цялата страна, детски психолози и консултанти. Имаме удоволствието и честта да отчетем активното участие на госпожа Янка Такева, Председател на Синдиката на българските учители и господин Емил Миков, главен експерт в Дирекция "Образование" на Столична община.

Проведените първи два модула на обучението продължиха пет дни и бяха водени на български от Росица Велева-Биалек, RVB Consulting от Франция. Участниците бяха силно мотивирани да усвоят методологията и активно участваха в процеса. Групата беше разделена на двойки с цел между модулите всеки активно да тренира като Коуч и Коучиран. Домашната работа, която беше задавана между модулите, беше насочена към оптимално усвояване на инструментите на коучинга - активно слушане, задаване на отворени въпроси и водене на разговор насочен към конкретни решения и действия.

След третия модул на обучението през юли Росица Биалек ще проведе индивидуални коучинг сесии с всеки желаещ с цел той да открие своя индивидуален начин за коучиране в хармония с неговата личност.

Обратната връзка на участниците показва силен интерес и мотивация за тази иновативна методология. Много положително са оценени интензивността и интерактивността на обучението и също така професионализма на водещия, който персонализира своя подход спрямо всеки участник. Мнозина участници споделиха, че вече активно използват коучинга за да развият на още по-високо ниво своите социални умения и че ежедневната практика и съответните положителни резултати затвърждават мнението им колко полезна и прагматична е предоставената методология.

CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn

начало

В периода 26-28 юни 2012 г. в Celje се проведе второто обучение на учители от Словения с водещ Юлияна Добрева от НШМ. 18-те учители участваха активно в тридневното обучение и резултатите бяха отлични. Данните от обратната връзка показаха, че проведеното обучение отговаря напълно на очакванията на участниците и всички очакват с нетърпение следващата част, когато ще представят наученото досега.

CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn

начало

Турската версия на сайта е достъпна!

http://comein.nbschool.eu/tr/

начало

Френската версия на сайта е достъпна!

http://comein.nbschool.eu/fr/

начало

В периода 24-26 май 2012 в Celje, Словения се проведе първото обучение на словенски учители с водещи Юлияна Добрева и Розалина Генева. В тридневното обучение взеха участие 18 учители. Обратната връзка показа, че всички участници дават отлична оценка на съдържанието и методите на обучение и очакват с нетърпение следващите модули, които ще се проведат през юни, септември и октомври. До провеждането на следващото обучение през юни групата участници ще премине през период на самоподготовка.

CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn

начало

В периода 13-15 Април 2012 в гр. Коня, Турция беше се проведено първото от поредицата обучения на учители по проекта CoMeIn с участието на 20 учители от различни райони от областта Коня. Водещи на обучението на тема "Кучинг методология за учителите в средното образование" » бяха Юлияна Добрева от НШМ, България и Росица Велева – Биалек от RVB Consulting, Франция.

Следващите модули от обучението ще продължат през юни и октомври със същите учители и водещи. Обратната връзка и самооценката от страна на участниците показва, че всички го считат за изключително полезно.

CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn

начало

Полската версия на сайта е достъпна!

http://comein.nbschool.eu/pl/

начало

Словенската версия на сайта е достъпна!

http://comein.nbschool.eu/sl/

начало

В периода 18-20 Януари 2012 г. в София, България се проведе първата партньорска среща по проект CoMeIn. По време на събитието партньорите имаха възможността да се представят и опознаят по-добре, да обсъдят подробностите във връзка с управлението на проектните дейности, разпределението на задачите в рамките на партньорството, сроковете за изпълнение на планираните дейности, методите за координация и комуникация, както и да планират бъдещите информационни и обучителни дейности.

CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn

начало

Сайтът на проекта е достъпен!

Разгледайте го и изпратете мнение на trainer@comeincoach.eu

начало