Seminarium CoMeIn w Łodzi

5 listopada 2013 Społeczna Akademia Nauk w Łodzi była gospodarzem seminarium pt: "Coaching w szkole średniej", które było podsumowaniem prac w projekcie CoMeIn: Metoda coachingu dla nauczycieli szkół średnich.

W seminarium wzięło udział 30 osób, wśród których byli nauczyciele, managerowie szkół, coachowie, trenerzy i inne osoby zajmujące się szeroko pojęta edukacją i szkoleniami.

W programie seminarium znalazły się m.in. wystąpienia na temat coachingu jako metody szkoleniowej, jak również przedstawiono opracowaną w ramach projektu metodologię coachingu dla szkół. Warto wspomnieć, że seminarium było również okazją do przedstawienia doświadczeń uczestniczek naszego projektu.

Spotkanie zakończono sesja pytań i dyskusja na temat możliwego wykorzystania metody coachingu w szkołach.

CoMeIn
CoMeIn

Powrót do początku

KONFERENCJA KOŃCOWA W BUŁGARII

4 października 2013 w Sofii miała miejsce końcowa promocyjna konferencja projektu CoMeIn. W spotkaniu wzięło udział ponad 50 osób, a wśród nich byli nauczyciele, uczniowie, dyrektorzy szkół średnich, reprezentanci Ministerstwa Edukacji i organizacji pozarządowych.

Podczas konferencji zaprezentowano działania podjete w projekcie, a także wszystkie materiały szkoleniowe: podręczniki, zeszyty ćwiczeń i związane z ich użyciem narzędzia. Kilku nauczycieli i uczniów, którzy wzieli udział w sesjach szkoleniowych, podzieliło się swoimi wrażeniami na temat pracy w projekcie.

Wszyscy uczestnicy konferecji podzielają opinię, że metodologia, opracowana w ramach projektu może być niezwykle użyteczna w systemie edukacyjnym, który napotyka problemy w związku z wczesnym porzucaniem ścieżki edukacyjnej. Konferencja zakończyła się dyskusją na temat szans przyszłej promocji i wykorzystania rezultatów projektu.

CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn

Powrót do początku

Finalna prezentacja projektu COMEIN - Metoda coachingu dla nauczycieli szkół średnich już za nami. Miała ona miejsce w Celje, a skierowana była do osób zainteresowanych edukacją, metodami nauczania i coachingiem. Podczas tego spotkania informacyjnego, które odbyło się 26 września 2013 dyskutowano na temat możliwości wykorzystania i rozwoju opracowanej metodologii, a także zaprezentowano podjęte działania i produkty opracowane w ramach projektu.

CoMeIn
CoMeIn

Powrót do początku

KONFERENCJA KOŃCOWA – PROJEKTU COMEIN (Metoda coachingu dla nauczycieli szkół średnich – CoMeIn)

Celjski mladinski center był organizatorem finalnej konferencji promującej efekty projektu COMEIN - Metoda coachingu dla nauczycieli szkół średnich, która miała miejsce w Celje w Słowenii 3.09.2013.

W konferencji wzięło udział ok. 120 osób: od uczniów, poprzez studentów, dziennikarzy, profesorów i nauczycieli, po władze edukacyjne.

Podczas konferencji zaprezentowano założenia i cele projektu, ale przede wszystkim była ona okazją do przedstawienia wszystkich rezultatów projektu: szkoleń dla nauczycieli, pilotaży z udziałem uczniów, badań, działań promocyjnych i opracowanych materiałów edukacyjnych. Mówiono również o planach na przyszłość: wykorzystania powstałych produktów i dalszego rozwoju opracowanej w ramach projektu metodologii. Jednym z elementów spotkania było również omówienie informacji zwrotnej, jakiej udzielili biorący udział w projekcie nauczyciele i uczniowie.

Konferencję zakończyła dyskusja, podczas której wymieniono opinie na temat rezultatów projektu, opnie te zainspirowały zespół projektu do przyszłych działań.

CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn

Powrót do początku

Kolejne spotkanie promujace projekt COMEIN zakończyło się sukcesem. Odbyło się ono w UPI (Ljudska univerza) Žalec, jest to publiczna instytucja zajmująca się kształceniem dorosłych. Zajmują się oni umożliwianiem powrotów na łono edukacji osób, które je zbyt wcześnie porzuciły. Na spotkaniu które odbyło się w dniu 18.06.2013 zaprezentowano rezultaty projektu i omówiono możliwości dalszej eksploatacji stworzonej metodologii.

CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn

Powrót do początku

W dniu 12 czerwca 2013 kluczowy ekspert projektu COMEIN – Pani Juliana Dobreva, wzięła udział w konferencji organizowanej przez Stowarzyszenie "Knowledge" z Sofii, która kończyła projekt "Kompetentny Przedsiębiorca Rodzinny" realizowany w ramach programu Kapitał Ludzki i współfinansowany przez Europejski Fundusz Socjalny. W konferencji wzięło udział 64 ekspertów z Bułgarii i Malty.

Pani Dobreva zaprezentowała uczestnikom zalety procesu coachingu wobec młodzieży szkolnej oraz rozdała ulotki promujące informacje o projekcie.

Powrót do początku

Warsztat kończący szkolenie nauczycieli pod tytułem "Sztuka bycia coachem" odbył się 9 czerwca 2013 w Sofii w Liceum nr 134, był połączony z ceremonią certyfikacji. Moderatorami wydarzenia były Rossitza Veleva i Juliana Dobreva. Uczestnicy dzielili się swoimi pozytywnymi doświadczeniami nabytymi w czasie coachingu uczniów. W czasie dyskusji zostały wygenerowane cenne pomysły na kontynuację procesu coachingu i dalsze promowanie go wśród uczniów, nauczycieli i rodziców.

CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn

Powrót do początku

Kolejne spotkanie informacyjne, które było działaniem w ramach projektu ComeIn, miało miejsce w Maram, w dzielnicy miasta Konya, w jednej z tamtejszych szkół średnich, a wzięli w nim udział nauczyciele, uczniowie i rodzice. Głównym spikerem był Eyyup AKINCI, a wspierali go nauczyciele, którzy brali udział w szkoleniu w Turcji; podczas prezentacji, Resat Cetin i Süleyman UMAR podzielili się swoimi doświadczeniami.

Spotkanie okazało się sukcesem, cieszyło się zainteresowaniem uczestników, którzy mieli okazję dowiedzieć się więcej o metodzie, którą promował nasz projekt pn. CoMeIn - Metoda coachingu dla nauczycieli szkół średnich.

CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn

Powrót do początku

Cykl szkoleń już za nami

23 i 24 kwietnia 2013 roku, w Łodzi, w Społecznej Akademii Nauk miało miejsce ostatnie spotkanie uczestników i szkoleniowców w ramach projektu ComeIn: Metoda coachingu dla nauczycieli szkół średnich.

Spotkanie zamykało cykl szkoleń pilotażowych, które były prowadzone przez nauczycieli w szkołach. Wcześni grupa ta odbyła szkolenie na temat, jak wprowadzać elementy coachingu do swojej pracy.

Głównym szkoleniowcem była p. Rossitza Veleva-Bialek, coach z francuskiej organizacji RVB Consulting, która jest europejskim ekspertem.

P. Bialek, w towarzystwie drugiej trenerki pracującej w projekcie, p. Juliyany Dobrevej, przeprowadziła finalny test/egzamin, podsumowujący postępy w nauce, a także doświadczenia zebrane przez nauczycieli podczas pilotaży.

Spotkanie było również okazją do podsumowania całego procesu szkoleniowego: zarówno treningów, które przeszli nauczyciele, jak i sesji szkoleniowych z uczniami. Uczestnicy podzielili się swoimi opiniami, przemyśleniami na temat całego procesu, a także omówili swoje dobre, jak i złe doświadczenia.

Mamy nadzieję, że narzędzia, które opanowali uczestnicy szkolenia ComeIn będą użyteczne i znajdą zastosowanie w ich codziennej pracy z uczniami, a także przyczynią się do ich rozwoju zawodowego.

CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn

Powrót do początku

Projekt CoMein został zaprezentowany 12 i 13 kwietnia 2013r. podczas Drugiego Narodowego Forum "Edukacja Obywatelska 2013- To możliwe!" pod patronatem Bułgarskiego Ministerstwa Edukacji, Młodzieży i Nauki, a zorganizowanego przez Regionalne Kuratorium Oświaty w Silistrain.

W wydarzeniu uczestniczyło pod 150 osób: 129 nauczycieli i dyrektorów szkół oraz studenci, eksperci z organizacji pozarządowych, uniwersytetów itp. Uczestnicy pochodzili z 42 różnych miast i wiosek z całej Bułgarii, z 19 bułgarskich województw. W czasie obrad zaprezentowano 94 artykuły przygotowane przez 144 autorów w ramach 9 bloków tematycznych.

Projekt CoMein był prezentowany w ramach sesji tematycznej Rozwój Zasobów Nauczania i Zajęć Dodatkowych. Prezentacji wysłuchało z wielkim zainteresowaniem ponad 50 osób. Osoby zainteresowane dopytywały o zjawisko coachingu w szkołach, jak również o możliwość przeszkolenia nauczycieli szkolnych pod egidą narodowego programu szkoleniowego dla nauczycieli.

Artykuł pod tytułem "Edukacja obywatelska młodzieży jako element kształcenia nauczycieli" zostanie opublikowany razem z innymi artykułami, które były prezentowane w czasie forum.

Ulotki promujące projekt CoMein były rozdawane przed rozpoczęciem każdej sesji forum.

Uczestnictwo w tym wydarzeniu dawało przede wszystkim możliwość poinformowania o projekcie nauczycieli i decydentów, ale dawało także możliwość bezpośredniej rozmowy z reprezentantami grupy docelowej, nawiązania nowych kontaktów i poznania potrzeb szkoleniowych nauczycieli i uczniów.

CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn

Powrót do początku

Drugie spotkanie informacyjne projektu COMEIN z grupą roboczą dyrektorów

Po raz kolejny z sukcesem zaprezentowano projekt COMEIN – Metoda coachingu dla nauczycieli szkół średnich. Tym razem prezentacja miała miejsce podczas spotkania roboczego dyrektorów szkół, które zorganizowano 25.02.2013 w centrum Celjski mladinski. Dyrektorzy szkól średnich zapoznali sie z pracami projektowymi, najnowszymi działaniami, a także omówiono wpływ projektu COMEIN na proces edukacji.

Powrót do początku

7-8-9 grudnia – spotkanie partnerów projektu CoMeIn

Spotkanie projektu "CoMeIn - Metoda coachingu dla nauczycieli szkół średnich" miało miejsce w dniach 7-9 grudnia 2012 w Konyi w Turcji. Miejscem spotkania była sala konferencyjna hotelu Dedeman, a jego gospodarzem nasz turecki partner: Wydział Edukacji Prowincji Konya. Wzięli w nim udział reprezentanci partnerów projektu ze Słowenii, Polski, Bułgarii, Francji i Martyniki. Spotkanie, które zaplanowano na 3 dni rozpoczęła konferencja prasowa z udziałem licznych przedstawicieli mediów.

http://konya.meb.gov.tr/www/multilateral-comenius-projeler/icerik/128

http://www.merhabahaber.com/egitim-koclarinin-egitimi-devam-ediyor-86817h.htm

CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn

Powrót do początku

Czwarte z zaplanowanych w ramach projektu "CoMeIn

Metoda coachingu dla nauczycieli szkół średnich" szkoleń dla nauczycieli miało miejsce 6 i 7 grudnia 2012 roku w hotelu Dedeman w Konyi. Zorganizowane było przez Wydział Edukacji tureckiej Prowincji Konya, który jest partnerem projektu. Szkolenie przeprowadziała Juliana Dobreva, a uczestniczyły w nim 23 osoby.

http://www.konyapostasi.com.tr/tr/index.php?sayfa=2&refNo=22480

CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn

Powrót do początku

"Sztuka bycia coachem!"

W październiku 2012 r. w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi zakończył się cykl treningów dla nauczycieli pt: "Sztuka bycia coachem!".

Uczestnikami szkoleń byli nauczyciele z Łodzi i regionu, którzy chcieliby wprowadzić do swojej pracy elementu coachingu, które wzbogacą nauczycieli o dodatkowe umiejętności doradcze potrzebne w wykonywaniu pracy, osiąganiu kolejnych sukcesów dydaktycznych oraz osiąganiu satysfakcji z coraz lepszych wyników w nauce uzyskiwanych przez swoich podopiecznych. Głównym trenerem była p. Rossitza Veleva-Bialek, trenerka z francuskiej firmy RVB Consulting, specjalistka w tej dziedzinie.

Grupa 14 nauczycieli spotkała się na 5 sesjach treningowych, podczas których uczono się, jak

  • osiągać zamierzone cele
  • dobierać właściwe działania zmierzające do efektywnego rozwiązywania problemów
  • budować wzajemnie korzystne relacji z innymi
  • komunikować się skutecznie
  • kontrolować i rozwiązywać sytuacje konfliktowe
  • radzić sobie ze zmianami w życiu zawodowym i prywatnym
  • wywierać pierwsze wrażenie warunkujące nawiązanie dobrych kontaktów
  • pokonywać własne bariery i słabości
  • budować skuteczne strategie
  • podnosić samoocenę i pewność siebie

Szkolenia były wstępem do przeprowadzenia treningów pilotażowych w szkołach, czyli wyszkoleni nauczyciele przeprowadzą coaching indywidualny ze swoimi uczniami. Obecnie pedagodzy, pod nadzorem/opieką trenerki, pracują z wybranymi podopiecznymi, wykorzystując umiejętności i narzędzia, które opanowali podczas półrocznego szkolenia.

Mamy nadzieję, że pilotaże przebiegną pomyślnie, a o ich efektach poinformujemy na naszych stronach.

Powrót do początku

Miedzy kwietniem a czerwcem 2012 roku w Łodzi odbyły się 3 spotkania w ramach szkolenia "Sztuka bycia coachem dla nauczycieli". Było to zorganizowane przez partnera z Polski- Społeczną Akademię Nauk, a trenerem była Rossitza Veleva Bialek z francuskiej firmy RVB Consulting. Spotkania były 2 lub 3 dniowe.

Uczestnicy szkolenia stwierdzili, że metodologia coachingu jest dla nich niezwykle przydatna i na pewno będzie wartością dodaną w czasie pracy z uczniami- wzmocni ich motywację do pracy nad osiągnięciem konkretnych celów i rezultatów, a także stworzy środowisko pracy oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Dzięki temu szkoleniu nauczyciele rozwinęli następujące umiejętności- efektywną komunikację, określanie celów, udzielanie i otrzymywanie informacji zwrotnych, zadawanie pytań- to one przyczyniają się do zwiększenia motywacji własnej i własnej odpowiedzialności.

Grupa została podzielona na pary, aby praca szkoleniowa była lepsza i bardziej aktywna. Po zakończeniu każdego spotkania uczestnicy otrzymywali pracę domową, dzięki której zdobyta wiedza się utrwalała, a nowe umiejętności rozwijały.

W czerwcu uczestnicy zostali podzieli na dwie grupy i po 30 minutach stworzyli "mapę myśli" na temat organizacji procesu coachingu wobec uczniów w Polsce, następnie grupy prezentowały swoje dzieła sobie nawzajem. To ćwiczenie przyczyniło się do wzbogacenia procesu nauczania, tworzenia nowych pomysłów i jeszcze bardziej zmotywowało uczestników do ich przyszłej pracy z uczniami. Rossitza Veleva-Bialek przeprowadziła indywidualną sesję coachingu z uczestnikami przed trzecim spotkaniem. Zostały także przeprowadzone dwa ćwiczenia doskonalące techniki prezentacji wśród nauczycieli i promujące ideę coachingu wśród szerszego społeczeństwa.

Ewaluacja szkolenia dokonana przez uczestników była niezwykle pozytywna, szczególnie podkreślano ważność interaktywnych form edukacyjnych i możliwość implementacji nowej wiedzy w życiu zawodowym nauczyciela, a także profesjonalizm trenera w przekazywaniu wiedzy i tworzeniu atmosfery wzajemnego zrozumienia z jednej strony, a z drugiej umiejętność prowokowania sytuacji konformacyjnych. Uczestnicy stwierdzili, że jedynie wydłużenie szkolenia i zorganizowanie większej ilości spotkań, mogłoby poprawić jego jakość, poza tym wszystko jest bez zarzutu.

CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn

Powrót do początku

W maju bieżącego roku rozpoczęło się szkolenia "Sztuka bycia coachem dla nauczycieli" w Sofii. Uczestnicy to nauczyciele, psychologowie i doradcy z rejonu całego kraju. Wśród uczestników znajdowali się tak honorowi goście jak Pani Yanka Takeva, szefowa bułgarskiego związku nauczycieli oraz Pan Emil Mihov, ekspert z Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Sofii.

Dwa pierwsze moduły zostały zrealizowane w ciągu 5 dni i były prowadzone przez Panią Rossitzę Veleva-Bialek z francuskiej firmy RVB Consulting. Uczestnicy byli wysoko zmotywowani do nauczenia się nowej metodologii i aktywnie uczestniczyli w procesie szkolenia. Grupa została podzielona na part, aby pracowac bardziej aktywnie, a także aby móc doświadczyć na własnej skórze roli coacha i ucznia. Praca domowa jaką uczestnicy otrzymali pomiędzy modułami miała za zadanie udoskonalić narzędzia niezbędne dla coacha- aktywne słuchanie, zadawanie otwartych pytań i prowadzenie rozmów zogniskowanych na konkretnych decyzjach i działaniach.

Po przeprowadzeniu trzeciego modułu w lipcu Pani Rossitza Bialek poprowadzi indywidualną sesję coachingową dla każdego z uczestników, aby odnaleźć indywidualną ścieżkę coachingu adekwatną do osobowości danego uczestnika.

Oceny wystawione szkoleniu przez uczestników potwierdziły ich silne zainteresowanie przedmiotem oraz wysoką motywację. Bardzo pozytywnie zewaluowana została intensywność kursu oraz jego interaktywność, a także profesjonalne przygotowanie trenera. Wielu uczestników zadeklarowało, że już aktywnie używają metody coachingu, aby rozwinąć swoje kompetencje społeczne. Stwierdzono, że prezentowana metoda szkoleniowa jest przydatne, pragmatyczna i przynosi pozytywne rezultaty.

CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn

Powrót do początku

Druga część szkolenia dla nauczycieli w Ceje, w Słowenii odbyło się między 26 a 28 czerwca 2012. Prowadziła je Juliyana Dobreva z firmy NMS. W 3-dniowym szkoleniu aktywnie uczestniczyło 18 nauczycieli. Z przeprowadzonej ewaluacji wynika, iż szkolenie sprostało oczekiwaniom uczestników i już z niecierpliwością oczekują na następną edycję, aby dalej poszerzyć swoją wiedzę

CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn

Powrót do początku

Turkish version of the website is available now!

http://comein.nbschool.eu/tr/

Powrót do początku

French version of the website is available now!

http://comein.nbschool.eu/fr/

Powrót do początku

Pomiędzy 24 a 26 maja 2012 odbyło się pierwsze szkolenie CoMein dla nauczycieli w Celje w Słowenii. Szkolenie prowadziły Juliyana Dobreva z NMS oraz Rozalina Geneva z amp; trwało ono 3 dni i uczestniczyło w nim 18 nauczycieli. Z informacji zwrotnych uzyskanych od uczestniczących nauczycieli można wywnioskować, iż byli oni usatysfakcjonowani zarówno treścią merytoryczną, jak i zaproponowaną metoda szkoleniową. Kolejne fazy szkolenia zostaną zorganizowane w czerwcu, wrześniu i październiku. Teraz nauczyciele mają czas na odrabianie pracy domowej.

CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn

Powrót do początku

Pierwszy etap szkolenia dla nauczycieli w projekcie CoMein odbył się miedzy 13 i 15 kwietnia 2012, uczestniczyło w nim 20 nauczycieli z trzech różnych dzielnic miasta Konya. Jiyanna Dobreva z NMS- Sofia i Rossitza Veleva-Bialek z Cr-Consulting prowadziły szkolenie na temat "Metodologia coachingu dla nauczycieli szkół średnich"

Drugi i trzeci etap szkolenia odbędzie się w czerwcu październiku z tą samą grupą nauczycieli i tymi samymi prowadzącymi, tak jak to wynika z harmonogramu zaplanowanego w projekcie.

Informacje zwrotne dotyczące ewaluacji, jakie otrzymaliśmy od uczestników, jasno pokazują że szkolenie zakończyło się sukcesem.

CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn

Powrót do początku

W dniach 18-22 stycznia 2012 w Sofii (Bułgaria) odbyło się pierwsze spotkanie projektu CoMein. W czasie spotkania wszytce partnerzy mieli okazję poznać się wzajemnie, a także szczegółowo omówić dalsze zadania, zasady komunikacji i promocji, standardy zarządzania oraz zaplanować szkolenia dla nauczycieli.

CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn

Powrót do początku

Strona internetowa projektu CoMein już jest dostępna!

I wyślij swoją opinię na adres: nbschool@nbschool.eu.

Powrót do początku