Še ena uspešna predstavitev projekta COMEIN

Za nami je še ena uspešna predstavitev projekta COMEIN ali Coaching metodologija za profesorje in učitelje v srednjih šolah. Udeleženci / srednješolski učitelji iz Slovenije, ki so vključeni v projekt Učna podjetja, so se 16.10.2013 seznanili s projektom, projektnimi rezultati in z razvito metodologijo. Spoznavali so metode in razpravljali o možnosti vključevanja projekta v njihovo vsakdanje delo.

CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn

nazaj na vrh

ZAKLJUČNA KONFERENCA V BOLGARIJI

4. oktobra 2013 je bila v Sofiji organizirana zaključna konferenca razširjanja v okviru projekta projekta CoMeIn. Dogodka se je udeležilo več kot 50 učiteljev, dijaki, ravnatelji srednjih šol, predstavniki Ministrstva za šolstvo, predstavniki nevladnih organizacij in drugih institucij.

Na konferenci so bile predstavljene dejavnosti, ki so bile izvedene v okviru projekta in vsi produkti usposabljanje - priročniki, vodniki in orodja. Nekateri izmed usposobljenih učiteljev in dijakov-coacheejev, so delili svoje izkušnje in povratne informacije sodelovanja v projektu.

Vsi udeleženci so se strinjali, da je razvita metodologija zelo koristna za izobraževalni sistem, ki trpi zaradi hudih težav, povezanih z mladimi osipniki. Ob koncu prireditve so udeleženci razpravljali o možnostih za prihodnje razširjanje in uporabo rezultatov projekta.

CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn

nazaj na vrh

Za nami je še zadnja predstavitev projekta COMEIN ali Coaching metodologija za profesorje in učitelje v srednjih šolah. Predstavitev smo izvedli v Celju,na voljo pa je bila vsem, ki jih zanima tovrstno področje. Na informativnem srečanju 26.9.2013 smo razpravljali o možnostih nadaljnje uporabe razvite metodologije, predstavili smo projektne rezultate in razvoj samega projekta.

CoMeIn
CoMeIn

nazaj na vrh

ZAKLJUČNA KONFERENCA PROJEKTA COMEIN (Coaching metodologija za učitelje in profesorje srednjih šol)

Celjski mladinski center je 3.9.2013 organiziral zaključno konferenco projekta COMEIN - Coaching metodologija za učitelje in profesorje srednjih šol, v Celju.

Na konferenci je bilo okoli 120 udeležencev, od odločevalcev, do učencev, študentov, novinarjev, profesorjev in učiteljev. Ključni cilj projekta COMEIN je prispevati k zmanjševanju usipa v srednjih šolah v Bolgariji, Franciji, na Poljskem, v Sloveniji in Turčiji.

Na konferenci smo predstavili cilje in namene projekta in jasno predstavili vse rezultate projekta kot so usposabljanja, coaching srečanja, promocijske aktivnosti, izdane publikacije. Predstavili smo tudi načrte za prihodnost o možnosti izkoriščanja projektnih rezultatov ter nekaj vsebin o evalvaciji, ki so jih pripravili učitelji / profesorji in študenti.

Ob zaključku konference smo pozvali udeležence k razpravi o projektu, da predstavijo svoja stališča, kar nam je omogočalo pridobiti informacije o možnostih nadaljnjih aktivnosti.

CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn

nazaj na vrh

Za nami je še ena uspešna predstavitev projekta COMEIN ali Coaching metodologija za profesorje in učitelje v srednjih šolah. Predstavitev smo izvedli na Ljudski univerzi Žalec – UPI Žalec, javni instituciji, ki je odgovorna za izobraževanje odraslih. Upi Žalec omogoča usipnikom ponovno vključitev v izobraževalni sistem. Na informativnem srečanju 18.6.2013 smo razpravljali o možnostih nadaljnje uporabe razvite metodologije, predstavili smo projektne rezultate in razvoj samega projekta.

CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn

nazaj na vrh

12. junija 2013 se je ključna strokovnjakinja projekta, Juliana Dobreva, udeležila zaključne konference, ki ga je organiziralo združenje "Knowledge" Association – Sofia v okviru projekta "The Knowledgeable Family Enterprise" , ki je bilo podprto v okviru operativnega programa za Razvoj človeških virov. Sofinancirala ga je Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Dogodka se je udeležilo 64 projektnih upravičencev in strokovnjakov iz dveh partnerskih držav: Bolgarije in Malte. Gospa Juliana Dobreva je udeležencem predstavila prednosti coaching pristopa za razvoj mladih in razdelila informativne letake z informacijami in kontaktnimi podatki.

nazaj na vrh

Zaključna delavnica za certificiranje učiteljev, usposobljenih v okviru »Art of being a pedagogue-coach«, je potekala 9. junija 2013 na 134 High School v Sofiji. Moderatorki dogodka sta bili trenerki Rossitza Veleva in Juliana Dobreva. Udeleženci so medsebojno delili pozitivne povratne informacije o rezultatih coaching sej s študenti. Pridobljene so bile dragocene ideje o možnostih razširitve procesa preko razprav med učitelji, učenci in starši med razpravami, ki bi potekale v sklopu novih informativnih dogodkov.

CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn

nazaj na vrh

Realizirano je bilo še eno izmed informativnih srečanj v okviru projekta CoMeIn, ki je potekalo v konferenčni dvorani na srednji šoli Meram Anadolu High School v predelu Meram mesta Konya, v sodelovanju z učitelji in profesorji, dijaki in njihovimi starši. Govorec je bil Eyyup Akinci in pa učitelji iz pilotnih usposabljanj v okviru COMEIN-a, predstavitve pa sta vodila Resat Cetin in Süleyman UMAR.

Srečanje je bilo plodno, saj je bila vzbujena visoka mera zavedanja in zanimanja med udeleženci informativnega sestanka, na katerem smo jih seznanili z našim projektom COMEIN - "Coaching metodologija za učitelje in profesorje v srednjih šolah."

CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn

nazaj na vrh

Ciklus usposabljanj je za nami

Zadnje srečanje udeležencev in mentorjev v okviru projekta COMEIN - Coaching metodologija za profesorje in učitelje v srednjih šolah, je potekalo 23. in 24. aprila 2013 na Univerzi za družbene vede v mestu Łódź na Poljskem.

Z zadnjim srečanjem se je zaključilo izvajanje pilotnih usposabljanj učiteljev in profesorjev v srednjih šolah.

Učitelji in profesorji so se predhodno usposabljali o tem, kako implementirati elemente coachinga v svoje delo.

Naša glavna trenerka je bila gospa Rossitza Veleva-Bialek, iz francoskega podjetja RVB Consulting, ki je strokovnjakinja na tem področju. Gospa Bialek je s pomočjo Juliyane Dobreve, projektne trenerke, izvedla zadnji test / izpit, ki povzema napredek pri učenju in izkušnje, ki so jih pridobili učitelji v času pilotnih izvanja coaching srečanj z dijaki.

Srečanje je bila priložnost, da povzamemo celoten proces usposabljanja: tako med učitelji in profesorji, kot tudi med dijaki. Udeleženci so delili svoja mnenja, misli, dobre in slabe izkušnje.

Upamo, da bodo orodja in metode, ki so jih pridobili med usposabljanjem pri projektu CoMeIn, koristna zanje in jih bodo uporabili pri svojem vsakodnevnem delu z učenci ter prispevali k poklicni razvoj.

nazaj na vrh

Projekt CoMeIn je bil predstavljen na drugem nacionalnem forumu "Civil Education 2013 – Mission Possible!", ki ga je organiziralo Ministrstvo za šolstvo, mladino in znanost Republike Bolgarije. Nacionalni forum, ki so ga gostili Regionalni inšpektorat za šolstvo – Silistra, je potekal med 12. In 13. aprilom 2013.

Dogodka se je udeležilo več kot 150 udeležencev: 129 učiteljev in ravnateljev, 15 dijakov, strokovnjaki iz nevladnih organizacij in univerz ter drugi strokovni delavci na področju izobraževanja. Udeleženci so bili iz 42-ih mest in vasi devetnajstih regionalnih središč Bolgarije. Na devetih tematskih področij je bilo predstavljenih 94 člankov 144-ih avtorjev.

Predstavitev projekta CoMeIn je potekala na temo razvoja učnih virov in obštudijskih dejavnosti. Predstavitve se je udeležilo več kot 50 strokovnjakov, s čimer so pokazali veliko zanimanje za tematiko. Postavljali so vprašanja, predvsem o načinu coaching pristopa in možnostih usposabljanja učiteljev v okviru nacionalnih programov za usposabljanje učiteljev.

V zbirki člankov foruma bo objavljen tudi članek "Civil education of the youth as a function from teachers' experience and competence".

Na samem začetku prireditve so bili po dvorani razdeljeni CoMeIn letaki.

Udeležba na nacionalnem forumu je bila odlična priložnost, ne le za neposredno obveščanje potencialnih upravičencev in odločevalcev o lastnih izkušnjah in rezultatih, ampak tudi za navezovanje novih stikov ter pridobitev informacij o potrebah po usposabljanju s strani profesorjev in dijakov.

CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn

nazaj na vrh

Končana lokalna delavnica za certificiranje učiteljev in profesorjev v okviru projekta COMEIN

5. in 6. aprila 2013 smo v prostorih Celjskega mladinskega centra uspešno izvedli delavnico za certificiranje v okviru projekta COMEIN - Coaching metodologija za profesorje in učitelje v srednjih šolah. Delavnice je vodila Juliyana Dobreva iz NMS, Bolgarija. Profesorji in učitelji, ki so se delavnice udeležili, so delili svoje izkušnje, pridobljene med procesom Coachinga ter svoje znanje še podkrepili za izvedbo nadaljnih coachingov.

CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn

nazaj na vrh

Uspešna druga predstavitev projekta COMEIN na aktivu ravnateljev

Za nami je že druga uspešna predstavitev projekta COMEIN ali Coaching metodologija za profesorje in učitelje v srednjih šolah. Predstavitev smo izvedli v okviru aktiva ravnateljev, ki je bil organiziran v MCCju dne 25.2.2013. Ravnatelji srednjih šol so se tako seznanili s potekom projekta, z aktivnostmi v projektu ter o vplivu rezultatov projekta na izobraževalni proces.

nazaj na vrh

7-8-9 december: Srečanje partnerjev CoMeIn

Med 7. in 9. decembrom 2012 je potekalo srečanje projektnih partnerjev CoMeIn "Coaching Methodology for Teachers in Secondary Schools" oziroma "Coaching metodologija za učitelje in profesorje v srednjih šolah". Srečanje je bilo organizirano v hotelu Dedeman v mestu Konya v Turčiji, saj je Nacionalni direktorat za izobraževanje province Konya partner navedenega projekta. Srečanja so se udeležili partnerji projekta iz Poljske, Slovenije, Bolgarije, Francije in Francije-Martinika. Srečanje se je začelo z novinarsko konferenco, katere se je udeležilo večje število predstavnikov lokalnih medijev in so potekala tri dni.

http://konya.meb.gov.tr/www/multilateral-comenius-projeler/icerik/128

http://www.merhabahaber.com/egitim-koclarinin-egitimi-devam-ediyor-86817h.htm

CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn

nazaj na vrh

6.-7. december 2012 Usposabljanje za učitelje in profesorje

Med 6. in 7. decembrom 2012 je potekalo četrto usposabljanje v okviru Comenius projekta z nazivom CoMeIn "Coaching Methodology for Teachers in Secondary Schools" oziroma "Coaching metodologija za učitelje in profesorje v srednjih šolah". Usposabljanje je potekalo v hotelu Dedeman v mestu Konya v Turčiji, saj je Nacionalni direktorat za izobraževanje province Konya partner navedenega projekta. Usposabljanje, v katerem je sodelovalo 23 učiteljev in profesorjev, je vodila Juliana Dobreva.

http://www.konyapostasi.com.tr/tr/index.php?sayfa=2&refNo=22480

CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn

nazaj na vrh

"KAKO POSTATI DOBER IZVAJALEC COAHINGA!"

Oktobra 2012 smo na Akademiji za managment v Łódźu zaključili cikel treningov za učitelje in profesorje, "KAKO POSTATI DOBER IZVAJALEC COAHINGA!"

Usposabljanja so se udeležili učitelji in profesorji iz mesta Łódź in okolice, ki želijo uvesti elemente coachinga v svoje delo, da bi pridobili nove spretnosti svetovanja, ki so potrebni za opravljanje njihovega dela, za dosego nadaljnjih uspehov in za pridobitev zadovoljstva zaradi boljših učnih rezultatov dijakov. Usposabljanje je vodila ga. Rossitza Veleva-Bialek, izvajalka coachinga francoskega podjetja RVB Consulting, ki je strokovnjakinja na področju coachinga.

Skupina štirinajstih učiteljev in profesorjev se je v okviru petih srečanj naučila kako:

  • doseči zastavljene cilje
  • izbrati prave ukrepe za učinkovito reševanje problemov
  • graditi ugodne odnose z drugimi
  • učinkovito komunicirati
  • nadzorovati in reševati konfliktne situacije
  • se soočiti s spremembami v poklicnem in zasebnem življenju
  • narediti dober prvi vtis za vzpostavitev dobrih odnosov
  • odpraviti z lastnimi omejitvami in slabostmi
  • razviti učinkovite strategije
  • izboljšati samopodobo in samozavest

Treningi so bili uvod v pilotna usposabljanja, izvedena na šolah - usposobljeni učitelji bodi izvajali osebni coaching za svoje učence. Trenutno delajo z dijaki šolski svetovalci, ki pod nadzorom trenerjev uporabljajo spretnosti in orodja, ki so jih pridobili v času polletnega usposabljanja.

Upamo, da se bodo pilotne seje izkazale za uspešne. Informacije o rezultatih bodo na voljo na naši spletni strani.

nazaj na vrh

19.10.2012 je MCC organiziral predstavitveno srečanje na Fakulteti za komercialne in poslovne študije v Celju, Slovenija. Udeleženci so se spoznali s projektnimi ciljni in nameni ter še posebej z vplivom, ki ga projekt in projektne aktivnosti imajo na izobraževalni sistem in na motivacijo dijakov, da se učijo z namenom zmanjšanja osipa v srednjih šolah Sloveniji.

CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn

nazaj na vrh

Tretji modul usposabljanja profesorjev in učiteljev srednjih šol, organiziran med 22.9.2012 in 24.9.2012 v Celju, Slovenija, je za nami. Hkrati smo v tem času izvedli tudi mednarodno delavnico (24.9.2012 – 26.9.2012) kjer so udeleženci usposabljanja pripravili načrt dejavnosti pilotnega izvajanja coaching metodologije v razredu in razpravljali o usposabljanju z drugimi projektnimi partnerji iz Francije, Poljske, Turčije in Bolgarije. Učitelji in profesorji so zelo motivirani uporabiti vso znanje, ki so pridobili v okviru tega usposabljanja, zahvaljujoč Juliyani Dobrevi iz NMS, Rozalini Genevi iz D & D skupina in Rossitzi Veleva Bialek iz RVB Consulting. Veselimo se odziva iz prakse in prihajajočo razpravo v okviru delavnice, ki bo v aprilu 2013.

CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn

nazaj na vrh

Od 04.06. do 05.06.2012 se je odvil drugi modul usposabljanja učiteljev in profesorjev v okviru CoMeIn projekta, ki je potekal v mestu Konya v Turčiji pod vodstvom Juliyane Dobreva iz NMS. V obdobju dveh dni je pri usposabljanju aktivno sodelovalo 20 učiteljev in profesorjev. Povratne informacije in samoevalvacija je pokazala, da so bili vsi udeleženci zelo zadovoljni z vsebino in načinom usposabljanja. Veselimo se prihodnjih usposabljanj, v isti skupini in novimi znanji. Do naslednjih usposabljanj nas čaka še nekaj domače naloge, ki jo je potrebno narediti.

CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn

nazaj na vrh

Aprila, maja in junija 2012 so se v Lodz, Poljska , izvedli prvi trije moduli usposabljanja &Umetnost je biti učitelj-coach&. Usposabljanje je bilo organizirano s strani poljskih partnerjev projekta &Socialna Akademija znanosti&, vodila pa jih je gospa Rossitza Veleva Bialek iz RVB Svetovanja, Francija. Prva dva modula sta trajala dva dni in tretji tri.

Udeleženci so se strinjali, da je metodologija izjemno uporabna za zanje in bo velika dodana vrednost za študente, prispevala pa bo k izboljšanju skupne motivacije za prehod k specifičnimi cilji in rezultati, ustvarjanju delovnega okolja napolnjenega z medsebojnim spoštovanjem in zaupanjem. Učitelji so na podlagi usposabljanja lahko razvili specifične veščine- učinkovita komunikacija, postavljanje ciljev, dajanje in prejemanje povratne informacije, postavljanje vprašanja- vse to vpliva na coachee - dijake, da so bolj motivirani in bolj odgovorni.

Skupina je bila razdeljena v pare za aktivno delo med moduli v vlogi coacha in coachee-a. Po vsakem modulu je bila dana domača naloga za razvoj in okrepitev pridobljenega znanja in veščin.

V juniju so bili udeleženci razdeljeni v dve skupini in v 30-ih minutah so naredili ustvarjalni miselni načrt povezan z informacijami, organizacijo in coachingom poljskih študentov, nato je vsaka skupina predstavila svoj načrt. Ta vaja je obogatila postopek, ustvarila nove ideje za nadaljnjo motivacijo udeležencev za nadaljnje delo z učenci. Rossitza Veleva-Bialek je imela več individualnih coaching srečanj na željo udeležencev pred nadaljevanjem tretjega modula. Dve vaji sta bili izvedeni za izboljšanje predstavitvenih veščin učiteljev in vključitev procesa coachinga v okvir javnega nastopanja.

Povratna informacija udeležencev je bila zelo pozitivna, s poudarkom na interaktivni obliki izobraževanja in njeni uporabnosti in prilagoditvi glede na poklicne in osebne življenjske veščine in izkušnje, od veščin trenerja za prenos znanja in ustvarjanje primernega okolja na podlagi vzajemnega spoštovanja- na eni strani in na drugi strani- spodbujati soočenje osebnih področij udobja in neudobja. Edino priporočilo je bilo, da se organizira več takšnih modulov usposabljanja.

CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn

nazaj na vrh

Meseca maja letos se je uspešno začelo usposabljanje » Umetnost je biti učitelj-coach« v Sofiji. Skupino sestavljajo učitelji iz cele države, psihologi in svetovalci. V veselje in čast nam je, da sodeluje pri usposabljanju gospa Yanka Takeca, predsednica Sindikata bolgarskih učiteljev in gospod Emil Mihov, strokovni vodja Izobraževalnega oddelka na občini Sofija.

Prva dva modula usposabljanja sta trajala dva dni pod vodstvom gospe Rossitze Veleva-Bialek iz RVB svetovanja, Francija. Udeleženci so bili zelo motivirani za učenje metodologije in so aktivno sodelovali v učnem procesu. Skupina je bila razdeljena v pare za aktivno delo med moduli in za trening učenja kako biti coach in coachee. Domača naloga, ki je bila dana med moduli, je bila osredotočena na optimalno obvladanje orodij usposabljanja - aktivno poslušanje, postavljanje odprtih vprašanj in ustvarjanje pogovorov osredotočenih na specifične odločitve in dejanja.

Po tretjem modulu usposabljanja v juliju bo Rossitza Bialek izvedla individualna usposabljanja z vsemi udeleženci, da bi našli svojo pot coachinga v skladu s svojo osebnostjo.

Povratna informacija udeležencev je pokazala veliko zanimanje za novo metodologijo. Zelo pozitivno sta bila ocenjena intenzivnost in interaktivnost usposabljanja, prav tako profesionalnost trenerja, ki je prilagodil svoj pristop potrebam vsakega udeleženca. Veliko udeležencev je povedalo, da že aktivno uporabljajo coaching za razvoj socialnih veščin, vpeljujejo v vsakdanje izkušnje in pozitivni rezultati potrjujejo njihovo mnenje kako uporabno in pragmatično je metodologija vzpostavljena.

CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn

nazaj na vrh

Drugi del usposabljanja profesorjev in učiteljev srednjih šol v Celju, Slovenija, se je odvijalo med 26.6.2012 in 28.6.2012. Tokrat nas je usposabljala Juliyana Dobreva from NMS. 18 udeležencev je bilo zelo aktivnih 3 polne dni in rezultati si bilo več kot dobri. Odzivi in evalvacija kažejo, da se je usposabljanje izvedlo v skladu s pričakovanji udeležencev in vsi komaj čakamo naslednje srečanje, kjer bomo predstavili osvojena znanja.

CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn

nazaj na vrh

TURŠKA RAZLIČICA SPLETNE STRANI JE SEDAJ NA VOLJO!

http://comein.nbschool.eu/tr/

nazaj na vrh

FRANCOSKA RAZLIČICA SPLETNE STRANI JE SEDAJ NA VOLJO!

http://comein.nbschool.eu/fr/

nazaj na vrh

Med 24.5.2012 in 26.5.2012 smo organizirali prvi del usposabljanja profesorjev in učiteljev srednjih šol. Juliyana Dobreva iz NMS in Rozalina Geneva iz D&D group sta usposabljali skupino 18 profesorjev in učiteljev, ki so 3 dni intenzivno poslušali in sodelovali v okviru usposabljanja. Rezultati evalvacije in odzivi udeležencev kažejo, da so profesorji in učitelji zelo zadovoljni z vsebino in metodami usposabljanja in da vsi že nestrpno pričakujemo nova usposabljanja v juniju, septembru in oktobru. Ista skupina udeležencev in nova znanja. Do Junija pa nas seveda čaka tudi nekaj domačih nalog.

CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn

nazaj na vrh

Prvi del usposabljanja profesorjev v okviru projekta COMEIN je za nami in sicer 20 profesorjev iz 3 različnih okrožij Konye se je med 13. in 15. aprilom 2012 uspešno usposobilo. Vodji usposabljanja Jiyanna Dobreva iz NMS - Sofija in Rossitza Veleva-Bialek iz Cr-Consulting – Paris so vodile trening po razviti coaching metodologiji za učitelje in profesorje v srednjih šolah.

Drugi in tretji del usposabljanja se bo odvijal v Juniju in Oktobru z isto skupino udeležencev kot nadaljevanje in nadgrajevanja pridobljenih veščin v prvi fazi usposabljanja.

Odzivi in ocene s strani vseh udeležencev usposabljanja so pokazali, da je sodelovanje bilo plodno tako za udeležence kot za trenerje.

CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn

nazaj na vrh

Poljska različica spletne strani je sedaj na voljo.

http://comein.nbschool.eu/pl/

nazaj na vrh

V času od 18-20 januarja 2012 so se v Sofii, Bulgarija srečali projektni partnerji CoMeIn projekta . V času dogodka so se partnerji bolje spoznali in načrtovali aktivnosti in administracijo projekta, porazdelili naloge, določili roke, načine komuniciranja , širitev in načine usposabljanja.

CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn

nazaj na vrh

Spletna stran projekta CoMeIn je sedaj na voljo!

Prebrskaj jo in pošlji povratno informacijo na nbschool@nbschool.eu.

nazaj na vrh