Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ortak olarak yer aldığı "CoMeIn-Orta Öğretim Öğretmenleri için Koçluk Metodolojisi" isimli projemizin Ulusal Yaygınlaştırma Konferansı, genel itibariyle Konya liselerinden gelen öğretmenler ile Konya Üniversitelerinden gelen misafirlerin katılımıyla gerçekleştirildi. Konferans 30 Ekim 2013 tarihinde içerisinde koçluk sertifikası dağıtımının da yer aldığı bir ajanda ile Konya Dedeman Otel salonlarında yapıldı. Öğretim seanslarımızın eğitmeni; Bayan Juliana Dobreva ve Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü müdür yardımcısı; Seyit Ali Büyük başarılı olan katılımcı öğretmenlerimize sertifikalarını verdiler.

CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn

Yukarıya dön

Bir tane daha "CoMeIn Projesi Bilgilendirme Toplantısı"

"CoMeIn-Orta Öğretim Öğretmenleri için Koçluk Metodolojisi" Projesi bilgilendirme toplantılarından bir tanesini daha başarı ile tamamladık.Katılımcılar Slovenya'nın her tarafından gelen orta öğretim öğretmenleri idi.16.10.2013 tarihinde COMEIN projesi, proje sonuçları ve geliştirilen metodoloji ile tanıştırılan kaılımcılar kendilerinin gündelik çalışma etkinliklerinde işbirliği yapabilme imkanları ve projede kullandığımız metodlar hakkında bilgilendirildiler.

CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn

Yukarıya dön

FİNAL KONFERANSI-BULGARİSTAN

ComeIn Projesi final yaygınlaştırma konferansı 4 Ekim 2013 tarihinde Sofya'da yapıldı. Toplantı öğretmen, öğrenci, orta öğretim kurumları yöneticileri, Ulusal Eğitim Bakanlığı ve diğer sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerden oluşan 50'den fazla katılımcıyla gerçekleşti.

Konferans süresince proje kapsamında yürütülen etkinlikler olarak el kitapları, kılavuzlar ve diğer ekipmanların tanıtımı yapıldı. Eğitmen ve öğrenci koçlarından bir kısmı projeye dâhil oldukları süreç içersinde edinmiş oldukları deneyimlerin ve dönütlerin paylaşımında bulundular.

Tüm katılımcılar geliştirilmiş bir metodolojinin erken yaşta okulu bırakmaya kadar varan ciddi sorunlarla boğuşan eğitim sistemi için son derece faydalı olduğu hususunda görüş birliğine vardılar. Toplantı sonunda katılımcılar gelecekteki yaygınlaştırma ve kullanılabilir kılma çalışmaları olanaklarını tartıştılar.

CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn

Yukarıya dön

Orta öğretim kurumlarındaki öğretmenlere yönelik COMEIN projesi diğer adıyla koçluk metodolojisinin sunumu geride kaldı. Sunum eğitim-öğretim, yaklaşımlar ve koçluk alanlarıyla ilgili tüm kişiler için Slovenya'nın Celje şehrinde yapıldı. 26.09.2013 tarihinde gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında geliştirilmiş metodolojinin gelecekteki kullanılmasına yönelik olasılıklar tartıştık, proje sonuçlarını ve gelişimini ortaya koyduk.

CoMeIn
CoMeIn

Yukarıya dön

"CoMeIn" Projesi Bilgilendirme Toplantılarından bir tanesi daha Konya şehri Meram İlçesinde bulunan Meram Anadolu Lisesi'nde adı geçen okulun bazı öğretmen, öğrenci ve velilerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Koçluk eğitimlerindeki katılımcı öğretmenlerden Reşat Çetin ve Süleyman Umar konuşmacı Eyyup AKINCI'ya sunumları esnasında yardımcı oldular.

"Orta Öğretim Öğretmenleri için Koçluk Metodolojisi" isimli projemiz hakkında, bilgilendirme toplantımızda hazır bulunan katılımcılara proje tanıtım bilgileri verilerek, katılımcılar arasında önemli oranda farkındalık ve ilgi uyandırılmış olmasından dolayı verimli bir toplantı olmuştur.

CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn

Yukarıya dön

COMEIN PROJESİ(Orta Öğretim kurumları öğretmenleri için Koçluk Metodolojisi)- FİNAL KONFERANSI

Celjski mladinski Merkezi Comein projesi (Orta Öğretim kurumları öğretmenleri için Koçluk Metodolojisi) final yaygınlaştırma toplantısına 03.09.2013 tarihinde Slovenya'nın Celje kentinde ev sahipliği etti.

Kanaat önderlerinden, öğrencilere, gazetecilere, akademisyenlere ve öğretmenlere 120 kadar katılımcının iştiraki ile toplantı gerçekleşti.

Toplantıda Projenin çıkış amaçlarını ortaya koyup verilen eğitimler, araştırmalar, koçluk seansları, yaygınlaştırma çalışmaları, basılı materyaller gibi projenin getirdiği sonuçları sunduk. Bununla beraber geliştirilmiş metodolojinin gelecekteki kullanımına yönelik planlarımızı ve projenin diğer muhtemel sonuçlarını gündeme getirdik. Proje dahilindeki öğretmenlerden ve öğrencilerden edindiğimiz geri dönütler paralelinde değerlendirmelerde bulunduk.

Toplantının sonunda katılımcıları projenin sonuçları hakkında fikirlerini beyan etmelerine olanak tanıdık ki, bunun gelecekteki çalışmalarda bizleri fikir bazında destekleyeceğine inanmaktayız.

CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn

Yukarıya dön

Comein Projesinin bir başka başarılı sunumu daha geride kaldı. Sunum UPI (Ljudska univerza) Žalec kamu Yetişkin Eğitimi Enstitüsü'nde yapıldı. Enstitü yürüttüğü çalışmalarla okuldan ayrılma vakalarını eğitim sistemi içersinde tersine çevirmeye çalışmakta ve olumlu sonuçlar almaktadır. 18.06.2013 tarihindeki toplantıda geliştirilmiş metodolojinin gelecekteki olası kullanımı tartışıldı ve projenin gelişimi ve getirdiği sonuçlar ortaya kondu.

CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn

Yukarıya dön

12.06.2013 tarihinde proje uzmanı Juliana Dobreva "Knowledge" Derneği tarafından Sofya'da düzenlenen toplantıya katıldı. "The Knowledgeable Family Enterprise" isimli proje "Human Resources Development", Operasyonel Programı ve Avrupa Birliği Avrupa Sosyal Fonu kanalıyla finanse edilmektedir. Toplantıya Proje ortaklarından Bulgaristan ve Malta'dan gelen 64 proje yararlanıcısı ve uzmanı projeye.

Bayan Dobreva koçluk yaklaşımının genç bireylerin yetişmesi açısından faydalarını katılımcılar ile paylaşıp gerekli detay ve iletişim bilgilerini içeren el ilanları dağıttı.

Yukarıya dön

Pedagog-koçluk dalında eğitimini almış öğretmenlere sertifika verilmesi toplantısı 9 haziran 2013 tarihinde Sofya'da 134 no'lu lisede toplantı moderatörleri aynı zamanda eğitmen olan Rossitza Veleva ve Julia Dobreva'nın katılımlarıyla gerçekleşti. Katılımcılar öğrencilerle yürütülen koçluk seanslarının sonuçları hususunda gayet olum geri dönütlerde bulundular. Toplantı süresince söz konusu koçluk sürecinin daha ileriki boyutta öğrenci, öğretmen ve hatta ebeveynleri kapsar şekilde de uygulanabilmesine yönelik fikirler öne sürüldü.

CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn

Yukarıya dön

EĞİTİM SEANSLARI SÜRECİNİ GERİDE BIRAKTIK

Łódź Sosyal Bilimler Üniversitesinde 23-24 Nisan tarihlerinde Comein Projesi çerçevesince katılımcılar ve eğitimenler final toplantısı gerçekleşti. Bu buluşma okullarda öğretmenler yönelik yürütülen pilot uygulamanın kapanış toplantısıydı.

Katılımcı öğretmenlere proje süresince aldıkları koçluk eğitimlerini okullardaki yürüttükleri eğitim öğretim faaliyetlerine nasıl entegre edebilecekleri hususunda gereken bilgilendirmeler yapıldı.

Alanında Uzman olup halen Fransız şirketi RVB'ye danışmanlık yapan Bayan Rossitza Veleva-Bialek eğitmen kadromzunun başında yer aldı. Yine bir başka projenin eğitmeni olan Bayan Juliyana Dobreva'nın da asistanlığıyla da Bayan Bialek pilot uygulama içerside öğretmen kazanımlarını ve deneyimlerini özetleyen mahiyette test ve sınavların uygulanmasında rehberlik ettiler.

Bu buluşma gerçekten de tüm eğitim sürecinin gerek öğretmenler bazında gerekse de öğrenciler bazında özetinin çıkarılması adına büyük bir şanstı.

Comein eğitim seansları süresince edinilen method, teknik ve tecrübelerin gündelik okul hayatında öğreniclere yönelik faydalı uygulamalar doğurabileceğini ve mesleki anlamda da gelişmeye sevk edebileceğini ümit ediyoruz.

Yukarıya dön

12- 13 Nisan tarihleri arasında Silistre bölgesel eğitim direktörlüğünün ev sahipliği ettiği, Bulgaristan Ulusal Eğitim Bakanlığınca organize edilen 2. Ulusal Sivil Eğitim Forumunda Comein projesinin tanıtımı yapıldı.

Toplantıya 129'u idareci ve öğretmen ve 15 öğrenci olmak üzere akademisyenler ve sivil toplum kuruluşları uzmanlarından 150'nin üzerinde kişi katıldı. Katılımcılar 19 farklı bölge ve 42 farklı şehirden geldiler. Buluşmada 9 farklı temada 144 yazardan 92 farklı makale sunuldu.

Proje sunumu müfradat dışı activiteler ve öğretim materyalleri geliştirme seansları temasını konu alarak gerçekleşti. 50'den fazla mesleki uzmanın katıldığı toplantı sunumuna katılımcılar yoğun ilgi gösterdiler. Koçluk eğitimi yaklaşımının felsefesine ve ulusal eğitim programları çerçevesince öğretmenlerin bu alanda yetiştirebilmelerine yönelik sorular soruldu.

"öğretmenlerin deneyim ve ustalıkları yoluyla sivil gençlik eğitimi" isimli makale forumun makaleler seçmelerinde yayımlanacaktır.

Comein proje yararlanıcıları forumun başlamasıyla ilk başlarda yerlerini aldılar.

Bu foruma katılmakla sadece mevcut hedef kitle yüz yüze iletişim halinde deneyimlerimizi paylaşmakla kalınmamış olası yeni öğrenci ve öğretmen eğitimi gereksinimlerinin ortaya çıkması adına da eşsiz bir fırsat olmuştur.

CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn

Yukarıya dön

Comein Projesi öğretmenlerin sertifikasyonu yerel çalıştayı Sloveya'da başarılı bir şekilde son buldu.

Comein projesi öğrenci ve öğretmenlerin sertifikasyonu yerel çalıştayı 5-6 nisan 2013 tarihleri arasında Celje Gençlik Merkezinde başarılı bir şekilde gerçekleşti. Çalıştay Bulgaristan NMS kuruluşundan Juliyana Dobreva tarafından idare edildi. Toplantıya katılan öğretmenler, akademisyenler öğrencileriyle olan koçluk seansları boyunca edindikleri deneyimleri paylaştılar. Böylelikle gelecekteki koçluk metodolojisine yönelik bilgilerinde güncelleme olanağı buldular.

CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn

Yukarıya dön

Comein Projesi okul yönetimleri çalışma grupları 2.bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Comein Projesi'nin bir başka başarılı tanıtımı ve sunumu da geride kaldı. Tanıtım 25.02.2013 tarihinde Celjski kentinde okul yönetimleri çalışma gruplarına yönelik yapıldı. Okul idareleri projenin sonuçları ve eğitim sürecine katkılarına yönelik proje etkinlikleri ve aşamaları hususlarında bilgilendirirdi.

Yukarıya dön

7-8-9 Aralık 2012 CoMeIn Ortaklar Toplantısı

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de ortağı bulunduğu CoMeIn "Ortaöğretim Öğretmenleri için Koçluk Metodolojisi" isimli Merkezi Comenius projesi ortaklar toplantısı 7-8-9 Aralık 2012 tarihlerinde diğer ortak ülkeler olan Polonya,Bulgaristan,Slovenya,Fransa ve Fransa-Martinique'den gelen kurum temsilcilerinin de katılım ile Konya Dedeman Oteli salonlarında gerçekleştirildi. Toplantılar çok sayıda yerel medya mensubunun katılımıyla gerçekleşen bir basın toplantısı ile başladı ve üç gün süreyle devam etti.

http://konya.meb.gov.tr/www/multilateral-comenius-projeler/icerik/128

http://www.merhabahaber.com/egitim-koclarinin-egitimi-devam-ediyor-86817h.htm

CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn

Yukarıya dön

6-7 Aralık 2012 Öğretmen Eğitimleri

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de ortağı bulunduğu CoMeIn "Ortaöğretim Öğretmenleri için Koçluk Metodolojisi" isimli Merkezi Comenius projesi kapsamında yapılmakta olan öğretmen eğitimlerinden dördüncüsü 6-7 Aralık 2012 tarihleri arasında Konya Dedeman Oteli salonlarında eğitimci Juliana Dobreva ile birlikte gerçekleştirildi. Eğitimlere 23 öğretmenimiz katıldı.

http://www.konyapostasi.com.tr/tr/index.php?sayfa=2&refNo=22480

CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn

Yukarıya dön

"Bir Koç -Öğretmen olma sanatı"

Ekim 2012 de öğretmenlere yönelik "Bir Koç -Öğretmen olma sanatı" eğitim süreci Łódź yönetim akademisinde son buldu.

Katılımcılar Łódź kentinden öğretmenlerle birlikte koçluk seansları sayesinde işlerini faydalarını görebileceklerine inanan ve öğrencilerin daha iyi bir öğrenme ortamına sahip olabileceklerini düşünen bölge insanlardan oluşmaktaydı. Alanında Uzman olup halen Fransız şirketi RVB'ye danışmanlık yapan Bayan Rossitza Veleva-Bialek eğitmen kadromzunun başında yer aldı.

14 kişilik bir öğretmen grubu toplam 5 seansta şunları öğrendiler.

  • Amaçları belirlemek
  • Problemleri çözmek adına etkin hamleyi seçmek
  • Çevreyle iyi ilişkiler kurmak
  • Etkin iletişimde bulunmak
  • Karmaşık durumları kontrol etmek ve çözmek
  • Mesleki ve özel hayattaki değişiklerle başa çıkmak
  • İyi ilişkiler için iyi ilk izlenimler bırakmak
  • Kapasitemizin ve zayıf olduğumuz yönlerin üzerine gitmek
  • Etkin stratejiler geliştirmek
  • Kendine Saygı ve Özgüvenin geliştirilmesi

Yapılan eğitimler okullardaki pilot uygulamanın tanıtımı mahiyetindeydi. Eğitimini tamamlamış öğretmenler kendi okullarında öğrencilerine koçluk seansları yürütür hale gelecekler. Halen eğitim koçları tarafından rehberlik edilen okul idareleri ilk yarıyıl itibarıyla edindikleri beceri ve bilgilere sahip öğrencilerle çalışmaktadırlar.

Pilot uygulamaların başarıya ulaşacağına ümit ediyoruz. Sonuçlar web sitemizde yayınlanacaktır.

Yukarıya dön

04.06.2012 den 05.06.2012 tarihleri arasında CoMeIn kapsamında ikinci öğretmen eğitimi Konya,Türkiye'de NMS'den Juliyana Dobreva tarafından gerçekleştirilmiştir.İki gün boyunca 20 öğretmen aktif katılımcı olmuşlardır.Geri dönüt ve öz değerlendirmeler, eğitimin metod ve içeriği yönünden tüm katılımcılar için tatminkar olduğunu göstermiştir. Eiğtimlerin devamı dört gözle beklenmektedir.Aynı grup ve yeni bilgiler.Bir sonraki eğitimlere kadar ev ödevleri de mevcut.

CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn

Yukarıya dön

Katılımcılar metodolojinin son derece faydalı olduğunu ve öğrenciler açısından gerçek bir katma değer içerdiği hususunda görüş bildirdiler. Aynı zamanda ortak saygı ve güveni içinde barındıran bir çalışma ortamını tesis etmek,spesifik konu ve sonuçlarda motivasyonu tetikleyici rol oynayacağına işaret ettiler. Öğretmenler bu eğitimler sayesinde etkin iletişim, hedef belirleme,dönüt alma-verme, soru sorma gibi spesifik becerilerin geliştiğini dile getirdiler.

Grup daha verimli ve etkili bir çalışma olması adına modül içersinde coach ve coachee olarak ikiye ayrıldı. Bununla birlikte her bir modül sonrası gerekli bilgi ve becerilerin geliştirilmesi ve pekiştirilmesi için ödevler verildi.

Haziran ayında katılımcılar 30 dakilalığına iki gruba ayrıldı ve Polonya'daki öğrencilerie koçluk yapma ve bunu organize etmeye yönelik bir zihin haritası oluşturmaları istendi. Sonrasında her bir gruptan oluşturdukları zihin haritalarını resmetmeleri istendi. Bu çalışma mevcut beyin fırtınasına destek oldu ve katılımcıların gelecekte öğrencileriyle yapacakları çalışmalara motive edici bir rol oynadı. Rossitza Veleva-Bialek katılımcılardan gelen talepler üzerine3. Modülden önce bireysel koçluk seansları yaptı. İki çalışma da öğretmenlerin sunum becerilerini geliştirmek amacıyla yürütüldü.

Katılımcılardan gelen geri dönütleri mesleki, kişisel hayat becerileri ve deneyimleri eğitmenlerin aktarabilmesi bakımından son derece pozitif ve interaktif eğitim biçiminin önemini vurgulayıcı nitelikteydi.

CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn

Yukarıya dön

Geçtiğimiz mayıs ayında ^"Öğretmen-koç olma sanatı" Sofya'da başarılı bir şekilde başladı. Grup ülkenin çeşitli yerlerinde gelen psikolog ve rehber öğretmenler tarafından oluşmaktaydı.Sofia Belediyes Eğitim dairesi başkanı Sayın Emil Mihov ve Bulgaristan Öğretmen Sendikası başkanı sayın Yanka Takeva'nın katılımlarından duyduğumuz onuru büyük bir kıvançla belirtmek isteriz.

İki modülden birincisi 5 gün sürdü ve Fransa RBV Danışmanlıktan gelen Bayan Rossitza Veleva-Bialek yürütüldü. Katılımcılar sürece bir an önce dahil olmak ve metadolojiyi öğrenme konusunda bir hayli istekliydiler. Grup modüller arasında etkin çalışma ortamının sağlanması adına çiftlere ayrıldı. Modüller arası verilen ödevler ise koçluk araçlarının(aktif dinleme,açık uçlu sorular sorma,diyaloglar yönetme) en uygun düzeyde idaresi üzerine yoğunlaşmıştı.

Haziran ayındaki eğitim modülünden sonra Rossitza Bialek tüm katılımcılarla kendi kişisel koçluk tarzlarını bulabilmelerine yardımcı olabilmek için bireysel koçluk seansları yürütecek.

Katılımcılardan aldığımız geri dönütler bu yenilikçi metodolojiye yoğun istek ve motivasyon olarak kendisini gösterdi. Katılımcıların büyük bir kısmı kendilerinin aslında bir üst sosyal becerilerini geliştirmede koçluk metodolojisini farkında olmadan kullandıklarını belirttiler.

CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn

Yukarıya dön

Celje,Slovenya'daki öğretmen eğitimlerinin ikincisi 26.6.2012 ve 28.6.2012 tarihleri arasında NMS'den Juliyana Dobreva tarafından verildi. 3 tam gün boyunca 18 öğretmen aktif katılımcı oldu ve sonuçlar oldukça iyi idi. Geridönütler ve öz değerlendirmeler eğitimin, öğretmenlerin beklentilerine uygun gerçekleştiğini göstermekte ve hepimiz öğrendiklerimizi sergileyeceğimiz gelecek buluşmayı sabırsızlıkla beklemekteyiz.

CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn

Yukarıya dön

WEB SİTESİNİN TÜRKÇE VERSİYONU ARTIK MEVCUT!

http://comein.nbschool.eu/tr/

Yukarıya dön

WEB SİTESİNİN FRANSIZCA VERSİYONU ARTIK MEVCUT!

http://comein.nbschool.eu/fr/

Yukarıya dön

24.5.2012 den 26.5.2012 tarihleri arasında CoMeIn kapsamında ilk öğretmen eğitimi Celje, Slovenia'da, NMS'den Juliyana Dobreva ve amp'den Rozalina Geneva tarafından gerçekleştirilmiştir.Üç gün boyunca 18 öğretmen aktif katılımcı olmuşlardır.Geri dönüt ve öz değerlendirmeler, eğitimin metod ve içeriği yönünden tüm katılımcılar için tatminkar olduğunu göstermiştir.Haziran,Eylül ve Ekim'de organize edilecek olan ilerideki eğitimler dört gözle beklenmektedir.Aynı grup ve yeni bilgiler.Hazirana kadar yapılacak ev ödevleri de mevcut.

CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn

Yukarıya dön

CoMeIn Projesi aşamalarından Öğretmenlerin Eğitimi kursunun ilk bölümü Konya'nın merkezi üç ilçesinden gelen 20 öğretmenin katılımı ile 13-15 Nisan 2012 tarihleri arasında gerçekleşti. "Orta Öğretim Öğretmenleri için Koçluk Metodolojisi" üzerine olan eğitimlere Paris Cr-Consulting'den Rossitza Veleva-Bialek ve NMS- Sofya'dan Juliyanna Dobreva isimli eğitmenler rehberlik ve liderlik etmişlerdir.

Eğitimlerin ikinci ve üçüncü aşamaları Haziran ve Ekim aylarında aynı katılımcılar ve aynı eğitmenlerle iş paketlerinden kaynaklanan proje etkinliklerinin bir bölümü olarak devam edecektir.

Kursiyerlerden gelen geridönütler ve öz değerlendirmeler, tüm katılımcılar için bunun verimli bir eğitim dönemi olduğunu göstermiştir.

CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn

Yukarıya dön

WEB SİTESİNİN POLONYACA VERSİYONU ARTIK MEVCUT!

http://comein.nbschool.eu/pl/

Yukarıya dön

WEB SİTESİNİN SLOVENCE VERSİYONU ARTIK MEVCUT!

http://comein.nbschool.eu/sl/

Yukarıya dön

18-20 Ocak 2012 tarihleri arasında Sofya, Bulgaristan'da CoMeIn Projesi başlangıç toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı sırasında tüm ortaklar birbirlerini daha iyi tanıma,proje yönetim detaylarını planlama,görev dağılımı,işlerin bitirme son günleri,iletişim kanalları ve tüm yaygınlaştırma ve eğitim etkinliklerini görüşme fırsatı buldular.

CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn
CoMeIn

Yukarıya dön

CoMeIn Proje web sitesi artık mevcut!

Gözden geçiriniz ve trainer@comeincoach.eu ya geri dönüt atınız.

Yukarıya dön